الهه ی الهه...

امروز داشتم طبق عادت عکسهامو زیر و رو میکردم و خودمو تو لباسها و آرایشهای مختلف میدیدم...تا رسیدم به عکسی که الان تو پروفایلمه...عکسی که پارسال تو سمنان گرفتم...عکسی که توش الهۀ الهه ام...یعنی خود خودم...بدون هیچ آرایشی...بدون خط چشم و مداد و سایه و رژگونه و رژ....الهۀ خالی ِ تنها...الهۀ بی نقاشی...چقدر این الهه رو دوست تر دارم!

/ 0 نظر / 12 بازدید