پست های ارسال شده در مهر سال 1388

آیینه

در آیینه می نگرم،سرد و مات...                      خیره به خطوط چهره ام...                                            شاید کشف کنم راز وجودم را...   چشمانم...! زمانی دو اقیانوس ... ادامه مطلب
/ 33 نظر / 14 بازدید