پناهگاه ابدی

اگر تنهاترین تنهاها شوم باز خدا هست.او جانشین همه نداشتن هاست.نفرین ها و آفرین ها
بی ثمر است.اگر تمامی خلق گرگ های هار شوند و از آسمان هول و کینه بر سرم بارد تو
تنهای مهربان و جاوید و آسیب ناپذیر من هستی.ای پناهگاه ابدی!
تو میتوانی جانشین همه بی پناهی ها شوی.

"دکتر شریعتی"

/ 3 نظر / 16 بازدید
میلاد بهشتی

من اولین کامنت رو برات گذاشتما...یادت باشه[لبخند]

همراه شو عزیز ...

همراه شو عزیز/همراه شو عزیز تنها نمان به درد/کین درد مشترک هرگز جدا جدا/درمان نمی شود دشوار زندگی/هرگز برای ما دشوار زندگی/هرگز برای ما بی رزم مشترک/آسان نمی شود تنها نمان به درد/همراه شو عزیز همرا شو/همراه شو همراه شو عزیز همراه شو عزیز تنها نمان به درد/کین درد مشترک هرگز جدا جدا/درمان نمی شود اگر مایل هستید ما را با نام " همراه شو عزیز " لینک دهید و ما را باخبر سازید تاشما را با نام دلخواه خودتان لینک دهیم [گل]

پيمان-آينه:]

هورررررررررررررررا یه جائه جدید واسه پر کشیدن. آینننننننننننننننننننننم امده , برین کناااااااار:]:]:]